יום א', ב’ בחשון תשע”ח
    אודות  
פורום שאלות ותשובות
פרשת השבוע
תכלת ושמים
תמיד בשמחה
חגים ומועדים
משל ונמשל
יום השבת
חלומות
בריאות
עין הרע
מעלת התהילים
התפילה ומעלתה
היכל השכינה
איזהו העשיר השמח...
ישועה ברחמים
איזהו הגיבור...
שלוות חיים
לבוש מלכות
בורג האמונה
מאסטר לכל השערים
ילדים אתגר
זכות השיבה
בריאות עד 120
פחד גבהים
להיות כוכב
זה המקום לשאול שאלות ולקבל תשובות בנושאים הנוגעים לחיינו היום יומיים.
22:18 (10/02/10) רועי כהן
22:14 (10/02/10) רועי כהן
00:15 (16/07/09) רועי כהן
מפט': דברי ירמיהו כניסת השבת: 19:27 יציאת השבת: 20:32
מפט': והיה שארית כניסת שבת: 19:28 יציאת השבת: 20:34
מפט': ויפתח הגלעדי כניסת השבת: 19:28 יציאת השבת: 20:34
מפט': ויאמר שמואל כניסת השבת: 19:27 יציאת השבת: 20:33
מפט': וישלח יהושוע כניסת השבת: 19:25 יציאת השבת: 20:31
מפט': רני ושמחי כניסת השבת: 19:22 יציאת השבת: 20:27
מפט': ויהי בשלושים כניסת החג: 19:16
מפט': ויהי איש כניסת השבת: 19:18 יציאת השבת: 20:23
מפט': מחר חודש . כניסת השבת: 19:13 יציאת השבת: 20:18
מפט': והכהנים הלוים כניסת השבת: 19:04 יציאת השבת: 20:07
מפט': ויהי דבר כניסת השבת: 18:59 יציאת השבת: 20:02
ב' דראש חודש מפט': השמים כסאי כניסת השבת: 18:54 יציאת השבת: 19:56
מפט': ויסף עוד כניסת השבת: 18:49 יציאת השבת: 19:51
מפט': וערבה כניסת השבת: 18:39 יציאת השבת: 19:40
מפט': עם זו כניסת השבת: 18:35 יציאת השבת: 19:35
שבת מברכין מפט': כה אמר כניסת השבת: 17:30 יציאת השבת: 18:30
מפט': ויהי דבר כניסת השבת: 17:25 יציאת השבת: 18:25
יהודים יקרים, היום נעסוק בנושא חדש וחשוב: "תכלת ושמים" – על יראת שמים.
יהודים יקרים, היום נמשיך לעסוק בנושא שהתחלנו בשבוע שעבר: "תכלת ושמים" – על יראת שמים.
יהודים יקרים, היום נביא את החלק האחרון בנושא שהתחלנו: "תכלת ושמים" – על יראת שמים.
פורים – יום של אהבה בלי גבול
15:09 (18/02/10) רועי כהן
משל בנושא אחדות ואהבת ישראל
22:24 (10/02/10) רועי כהן
21:48 (07/05/08) רועי כהן
21:47 (07/05/08) רועי כהן
21:49 (07/05/08) רועי כהן
22:05 (07/05/08) רועי כהן
22:02 (07/05/08) רועי כהן
21:57 (07/05/08) רועי כהן
21:56 (07/05/08) רועי כהן
21:59 (07/05/08) רועי כהן
22:36 (07/05/08) רועי כהן
22:11 (07/05/08) רועי כהן
22:10 (07/05/08) רועי כהן
22:08 (07/05/08) רועי כהן
22:19 (07/05/08) רועי כהן
22:17 (07/05/08) רועי כהן
22:15 (07/05/08) רועי כהן
22:25 (07/05/08) רועי כהן
22:24 (07/05/08) רועי כהן
22:23 (07/05/08) רועי כהן
22:32 (07/05/08) רועי כהן
22:30 (07/05/08) רועי כהן
22:31 (07/05/08) רועי כהן
21:43 (10/02/10) רועי כהן
מאמר על מידת הקנאה
13:45 (17/12/08) רועי כהן
מפט': כה אמר כניסת השבת: 16:17 יציאת השבת: 17:20
15:08 (18/02/10) רועי כהן
מאמר בנושא הקנאה
21:55 (10/02/10) רועי כהן
מאמר על מידת הקינאה
21:52 (10/02/10) רועי כהן
מאמר על מידת הקינאה
22:57 (10/02/10) רועי כהן
מאמר בנושא עניית אמן
22:55 (10/02/10) רועי כהן
מאמר בנושא מעלת עניית אמן
22:53 (10/02/10) רועי כהן
מאמר בנושא חשיבות מעלת עניית האמן
22:49 (10/02/10) רועי כהן
מאמר בנושא חינוך הילדים
22:48 (10/02/10) רועי כהן
מאמר בנושא חינוך הילדים
22:46 (10/02/10) רועי כהן
מאמר בנושא חינוך הילדים
22:41 (10/02/10) רועי כהן
22:39 (10/02/10) רועי כהן
22:37 (10/02/10) רועי כהן
22:35 (10/02/10) רועי כהן
מאמר על מידת הענווה
22:34 (10/02/10) רועי כהן
מאמר על מידת הענווה
22:32 (10/02/10) רועי כהן
מאמר על מידת הענווה